Menu Utama  Logout

Login Sistem ePenempatan

Login Id
Password

Selamat Datang Ke Sistem ePenempatan JKDM Malaysia
 

Anda adalah diingatkan agar berhati-hati dengan keselamatan Login Id dan Password anda. Pihak pentadbir sistem ini tidak akan bertanggungjawab ke atas kecuaian anda.
Sila pastikan password anda adalah betul sebelum anda menekan butang login. Sila baca ruangan "info" untuk maklumat selanjutnya.
Sekiranya anda ada idea bagi memantapkan lagi sistem ini, sila salurkan idea anda itu dengan menghantar email ke "PEMANTAU".

 

Sistem keselamatan ePenempatan telah dinaiktaraf. Ia sejajar dengan arahan MAMPU.
Antara ciri-ciri yang telah dinaiktaraf adalah:-

1- Password mistilah 12 aksara. Oleh itu anda akan diminta untuk menukar password anda ke 12 aksara.

2- Sistem akan auto logoff sekiranya tiada aktiviti dalam masa 2 minit.

3- Sekiranya anda gagal untuk login sebanyak 3 kali berturut-turut, akaun anda akan di bekukan. Sekiranya berlaku sedemikian anda harus hubungi pehak kami untuk mengaktifkan semula akaun anda.

Jika sekiranya anda memerlukan bantuan, sila hubungi "PEMANTAU" di talian No...
0177812345
0133644600
atau email masalah anda ke alamat ... pemantau@customs.gov.mySISTEM INI DIBANGUNKAN DI BAWAH INISIATIF NKRA RASUAH,
PROGRAM TRANSFORMASI KERAJAAN.